Povodně 2013 kde hledat aktuální zprávy

Po květnu, který v podstatě celý propršel postihla Českou republiku ještě daleko horší situace a to Povodně 2013. Rozvodněny jsou toky v Čechách, zatímco na Moravě zůstává situace klidná. Bohužel jsou hlášeny i první oběti a větší škody na majetku a infrastruktuře. Situace zůstává v těchto hodinách velmi nejistá a proto začíná být aktuální otázka, kde hledat ty nejaktuálnější informace.

Povodně vytváří už ze své podstaty značně chaotické situace. Města jsou evakuována, silnice zatopovány, vytváří se dopravní uzavírky a to všechno se z hodiny na hodinu, někdy i minuty na minutu mění. Otázkou ale zůstává, jak získat ty nejaktuálnější informace?

Problémem totiž je, že většina médii informace pouze recykluje, přežvýkává je z dalších kanálů. Při každém takovém přebírání, ale vzniká zpoždění a zkreslení, takže informace ztrácejí na své aktuálnosti a přesnosti. Naštěstí žijeme v době internetu, kde není problém se dostat nejenom k velkému množství informací, ale i k samotným zdrojovým datům.

Přímo zde vám přinášíme některé zdroje, které vám mohou pomoci si rychle udělat představu o záplavách 2013:

  • voda.gov.cz/portal/cz/ – vodohospodářský informační portál. Je to web pod záštitou státní zprávy, kde najdete nejaktuálnější informace o vodním stavu na všech Českých povodích (povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy. Jednoduše si můžete prokliknout přímo na stránky pro jednotlivá povodí, kde už najdete statistiky jednotlivých měst i vodních nádrží.
  • krizovamapa.cz/ – velmi užitečný projekt redakce nových médií na České televize. Jedná se o internetovou aplikaci, kam mohou sami lidé přidávat aktuální informace z jednotlivých míst. Mapa je opravdu přehledná a dá s z ní zjistit spousta informací, které v normálních médiích nenaleznete.
  • facebook.com/CT24.cz – facebook je také celkem užitečným zdrojem informací. Mnohé informace se zde sice ztrácí pod útěchami nebo naopak nadávkami, přesto například na oficiální facebook stránce zpravodajské ČT 24, lze leccos najít.
  • denik.cz – provozuje 71. regionálních deníků. Právě ty jsou dobrým zdrojem různých informací z regionů, hlavně například o možnostech místních hasičů a způsobu jejich zásahů.
  • Oficiální stránky měst a obcí – velmi dobrý zdroj, který přináší lokální informace, obvykle ze zasedání povodňových štábů.
  • klasická média – je dobré se spolehnout hlavně na ty největší jako je ČT 24, iDnes, Novinky.cz. Tyto média mají totiž své vlastní reportéry v terénu, což je jejich asi největší přínos.

Další informace doplníme, všem kteří jsou povodněmi postiženi přejeme, pevné nervy.

Komentáře jsou uzavřeny.